كاش كبوتر حرمت بودم...
دل تنهامو آوردم تنها با یه دنیا دلخوشی كمتر از آهو كه نیستم میشه ضامنم بشی ضامن آهو صدایم كنی...
سلام بر غریب طوس یا شمس طوس،
آقا به چه اسمی صدایت بزنم تا درددل هایم را با تو بگویم خیلی حرفها برای گفتن دارم...
ضامن آهو ضامنم هستی میدانی دلم برایت خیلی تنگ شده حسودیم شد وقتی باز سال تحویل شد من در حرمت نبودم تا اولین كسی باشم كه بگویم سال نو مبارك آقا.
زائران و مهمانان حرمت را دیدم بازم هم اطرافت را گرفته بودند تو دیگر غریب طوس نیستی تو عزیز طوس هستی.
اگر كبوتر حرمت بودم دیگر دلم هیچ وقت برایت تنگ نمی شد چون همیشه در كنارت بودم هروقت دلم می گرفت به سویت پرواز می كردم و خودم را به گنبد طلایت می رساندم تا حرفهای ناگفته ام را به تو بگویم كه با جان و دل گوش میدهی خوش به حال كبوتران حرمت ...
باز هم نشد به پابوست بیایم چندسال متوالی است با حسرت حرم و بارگاه مباركت را از جعبه جادویی نگاه می كنم گنبد طلایت را كه می بینم دلم به لرزه می افتد مرا بخواه صدایم كن با ... 
    بقیه توی ادامه مطلب 
شوق به سویت پر گشوده پرواز خواهم كردمثل كبوتران حرمت.
دلم برای صدای نقاره هایت تنگ شده، آن هنگامی كه به وقت اذان صدای الله اكبر از گلدسته گنبد طلایت به گوش می رسید و زائران عزیزت همه به سویت شتابان قدم برمیداشتند تا با تو نماز بخوانند چه عشقی و شوقی در دل ادم جاری می شود وقتی می خواهد ایستاده به سوی بارگاهت با آب حوضی كه در حیاط حرمت بوده ،وضو گرفته نماز را ادا كند.
حسی كه گفتنی نیست درك كردنی نیست باید در حرمش باشی تا از درون لمس كنی وقتی كه به نماز می ایستی انگار دنیا را بهت دادند داری در كنار عزیزی نماز می خوانی كه ضامن بچه آهو بود مگر می شود ضامن تونباشد ؟
تو مهمانش هستی تو عزیز حرمش هستی آمدی به زیارت و پابوسش مگر می شود به تو بگوید برو وقت دیگر بیای؟
او شاه خراسان است او امام رضاست. هرسال مرا بخواه حتی اگر شده برای یك روز انگار دنیا را بهم میدهی یك روزه هم می شود یك دل سیر زیارت و درددل كرد با تو شمس طوس، با تمام وجودم به زیارتت می آیم قول می دهم گلایه نكنم چرا یكروزه مراخواستی همین كه مرا بخواهی لطف و كرمت را می رساند، كاش كبوتر حرمت بودم خوش باحال كبوترانت چه عاشقانه به سوی گنبد طلایت پرواز می كنند...
آقا وقتی صدابم كنی تا به پابوست بیایم دست خالی نخواهم آمد با سلام كسی به پابوست می آیم كه مشتاق دیدارش بودی...
اری ضامن آهو من به سویت می آیم اگر صدایم كنی از دستم ناراحت نشوی اول به خواهرت سرمیزنم . سلام و عطر بوی حرمش را به تو هدیه می آورم فقط مرا بخواه صدایم كن بسوی حرمت...