دوباره کودک شده دلـــــم ...

همچون کودکی که

دلش بند و کارش گیـرهمان یک عروسک در ویترین است ؛

پا می کوبد دلـــم ، تـــو را می خـــواهـد...!!
برچسب ها :
کودک ,  عروسک ,