از برکت دعای تو باران گرفته است


یک شهر مرده با نفست جان گرفته است


بوی بهشت گمشده در توس می وزد


یا نه! هوای توست که جریان گرفته است ...برچسب ها :
هوای تو ,  امام رضا ,  توس ,  جریان ,