هرکه هستی و می خواهی باشی  باش ، شاه یا گدا….

به آینه ها نگاه کن…چه میبینی؟

یک منه شکسته…….

یک منه هزارتکه…..

هرکسی هستی باش

شاه یا گدا…

ولی فقط شکسته بیا 


برچسب ها :
شکسته دل شکسته ,