قال امام رضا (ع):

اذا نَزَلَت بِکُم شَدیدَهٌ فَاستَعینوابِنا

هرگاه برای شما پیش آمد سختی رویداد از ما کمک و یاری بخواهید

مستدرک الوسائل/ج 5 /ص229 

  برای دیدن  شعر روی ادامه مطلب کلیک کنید


 انگاه که زمانه نا موافق گردد
 سیمای فلک ایینه ی دق گردد
یاری ز امام مهربان می طلبد ان کس که در این مقام لایق گردد 

 برگرفته از کتاب: رضای ال محمد منتظر نظراتتون هستم