دل به دریا بزن به جرعه ای آفتاب بنوش !نگاه به تلألوهمه خوبی ها به دوز و نور را مز مزه کن
 برای دیدن بقیه روی ادامه مطلب کلیک کنید 

گوش بسپار صدا آشناست ...صدا دل نواز است صدایی که تورا به باغ بهشت می برد .صدای نقاره باغ هشتمین بهشت زمین حریم پاک فرزند رسول جایگاه نور وسرور .مطاف فرشتگان خداوند پایگاه والای دل ها مشتاق زائران قبله گاه حاجات نیاز  مندان بوستان فره اعنگیزی که رایحه معنویت و ایمان را در  دل های مومنان افزون و ماندگار می کنند .
ای آفتاب تابناک ایران زمین وای رضای حضرت حق المبین  ای شور آفرین و ای حامی کتاب و آیین ای شیرازه کتاب زندگانی دوام و قوام ما از توست .ما خویش تن خویش را به دست های با کرامت تو می سپاریم وافتخار می کنیم که مهر تورا درسینه داریم و در جوار بارگاه تو زندگی می کنیم .
ای امام رئوف ای امام غریب ما را از قرب خویش مران و از نوازش لطف و بارش رحمت و شفقتو مهر خود به نسیب مگذار .دست ما و دامن تو طعم نوازش دست های پر مهر خود را هرگز از ذائقه های ما درغ مدار و بگذار تا همیشه بر مدار محبت تو بچرخیم 

بر گرفته از کتاب عشق هشتم /جواد نعیمی