یک بلیط
باز یک حال عجیب
پر شده از رنگ حرم
رنگ یک اذن ورود
رنگ یک گنبد زرد 
 هر حیاطی یک حوض
پر ز اب کوثر 
و وضو بر لب حوض
بازهم.......

برای دیدن بفیه روی ادامه مطلب کلیک کنید*                                                                    
باز هم اذن ورود یک قدم تا مقصود
در همین حین میان رویا
ناگهان بغض مرا می گیرد
گویی انگار مشرف شده ام
به خودم می ایم
چند روزی به سفر هست هنوز

نظر یادتون نره   التماس دعا