بعضیا شفای مریض گرفتن.. بعضیا درس و دانشگاه… بعضیا مال و ثروت… بعضیا هم اشک… بعضیا هم یه نگاه…
خیلیا هم اصلا وقتی میرسیدن به حرم یادشون میرفت دردای دلشون…حرفاشون… اینکه برا چی اومده بودن؟؟؟
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم…. چه کنم؟ چونکه غم از دل برود چون تو بیایی
و عجب ارتباطیه…عجب زیارتیه…زیارت بی حاجت…