عکس حرم امام رضا علیه السلاماره
 این بام با بام های دیگه ی شهر فرق داره
خیلی خیلی هم فرق داره  اینجا بوی نامردی نمیاد بوی خودخواهی بوی تنهایی
اینجا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
بوی عشق میاد  یک عشق پاک و صمیمی
اینجا حتی کبوتر هاشم مهمون نوازن
این خونه با خونه های دیگه فرق میکنه
چون صاحبخونش هم با صاحب خونه های دیگه کلی فرق میکنه
این فرش این صحن این  .... این نقاره خونه اصلا این بوی گلاب
 همین هاست که ادمو مست میکنه
ادمو مست بودنش
مست وجود نازنینش میکنه
 من باشم اون باشه حرمش باشه اصلا  مهم نیست فقط باشه اونوقت من باشم
 اون باشه دیگه دنیا رو میخواهم چیکار
 تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دنیا توی ایوون طلای این حرم جمع شده توی  صحن انقلابش توی .......