امشــــــب ؛
نه هــــوا خـــراب است ،
نه حـــواســــم پرتــــــ است ،
و نه کسی دلـــم را شکســــتـه!!!
فقـــــط ....
کمی از مــــن هـــوای کـــمـــی از "تـــــــــو" را دارد ...
 
❉ السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا ❉